Waar staan we voor

Wij geloven dat ieder mens talenten en kwaliteiten bezit. Door het aanreiken van tools voor het vergroten van het zelfvertrouwen, durven mensen weer meer te vertrouwen op zichzelf en (eigen) keuzes te maken.

Rots en Water groep 5-8

Tijdens de Rots en Water trainingen zijn we aan het werk om de communicatieve en sociale vaardigheden te vergroten. Dit alles om sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel gedrag te voorkomen en/of verminderen.

Boksend Opvoeden

Boksend Opvoeden is een erkende en mooie methode om in te zetten voor jongeren. We sluiten hierbij aan op de belevingswereld van de jongeren en via Boksspellen brengen we ze dichter bij de doelen van Boksend Opvoeden.