Privacy

TEAM GRIP vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan. Om je inzicht te geven in de manier waarop wij (persoons)gegevens verwerken is deze privacyverklaring opgesteld. Daarnaast vind je hier ook je rechten met betrekking tot het verwerken van je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

W e l k e  g e g e v e n s  v e r w e r k e n w i j ?

Team Grip kan persoonsgegevens over je verwerken, wanneer je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van welke diensten je van ons afneemt. Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Betaalgegevens

Overige persoonsgegevens welke je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

W a n n e e r  v e r w e r k e n  w i j  d e z e  g e g e v e n s ?

Trainingen/Cursussen

Wanneer je je aanmeldt voor één van onze trainingen/cursussen,verstrek je ons persoons- en contactgegevens via het aanmeldformulier. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het aanbieden van onze cursussen en om je op de hoogte te houden van onze diensten.

Certificatenformulier

Bij het afronden van een training/cursus ontvangt de deelnemer een certificaat. Om een certificaat voor je te kunnen opstellen maken we gebruik van de gegevens uit het aanmeldformulier. gegevens worden enkel gebruikt om een certificaat op te kunnen stellen en worden niet op onze servers opgeslagen.

W a t  d o e n  w i j  m e t  d e z e  g e g e v e n s ?

Team Grip verwerkt voorgenoemde gegevens enkel wanneer noodzakelijk voor het uitvoeren van de door ons aangeboden diensten en om contact met je te kunnen opnemen ten behoeve van de uitvoering van deze diensten.

Informatievoorziening

Wij kunnen je, naast de informatie op onze websites op de hoogte brengen van onze producten en diensten via het door jou verstrekte e-mailadres.

Bewaartermijn

Team Grip bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

Automatische besluiten

Team Grip neemt geen geautomatiseerde besluiten op basis van verwerkte persoonsgegevens en gebruiken je gegevens niet om je automatisch een gepersonaliseerd aanbod te doen.

Delen met derden

TEAM GRIP verstrekt je persoonsgegevens enkel aan derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door ons aangeboden diensten zoals in het voorgaande beschreven, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Publicatie

In geen enkel geval publiceren wij jou gegevens.

J o u w  g e g e v e n s  z i j n  v a n  j o u w

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij over je verwerken in te zien, op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, opvragen, correctie of verwijdering indienen door contact met ons op te nemen via info@team-grip.nl.