Rots en Water training groep 5-8

Tijdens de Rots en Water trainingen zijn we aan het werk om de communicatieve en sociale vaardigheden te vergroten. Dit alles om sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel gedrag te voorkomen en/of verminderen.

Onze rol is om het kind hierbij te ondersteunen en op deze manier bevorderen we de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het erg belangrijk om ouders hierbij te betrekken. Dit doen we door wekelijks een nieuwsbrief om ouders mee te nemen in wat we gedaan hebben en welk thema aan bod is geweest.

Tijdens de training leren we door te doen. Dit houdt in dat we via een actieve, fysieke invalshoek sociale vaardigheden aanleren. Grenzen aangeven, verbale en non-verbale communicatie, omgaan met groepsdruk, zelfbewustzijn en omgaan met emoties zijn zoal onderdelen die voorbij komen.

Deze onderdelen komen aan bod door spel en fysieke oefeningen voortdurend af te wisselen met zelfreflectie en kringgesprekken.
Rots en Water training wordt vaak gezien als een weerbaarheidstraining en anti-pest-programma, maar wel één die zich onderscheidt van andere programma’s door de meervoudige doelstellingen en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van de positieve sociale vaardigheden.

Voor meer informatie over Rots en Water ga dan naar www.rotsenwater.nl