Rots en Water Tienermeiden

De basis van de training heeft dezelfde uitgangswaarden als de Rots en Water training. Echter weet iedereen dat meisjes verschillen van jongens en daar richt deze training zich op.

Meisjes neigen meer naar de verbaal-emotionele ontwikkelingsweg: het ontwikkelen van zelfkennis, begrip en respect voor anderen en het opbouwen van vriendschappen gebeurd meestal via de verbale weg. Meisjes wisselen gevoelens en emoties vooral uit door erover te praten en kunnen hier goed op reflecteren. Daarnaast beschikken meisjes over een empathisch vermogen wat hen in staat stelt zich in te leven en te verbinden met de ander.

Je eigen kracht ervaren, innerlijke taal en zelfstandig keuzes maken en omzetten in actie en in gesprek jezelf niet verliezen en je eigen weg voor ogen houden zijn belangrijke ontwikkelingsopdrachten voor meisjes.
Door middel van de Rots en Water theorie die achter deze training schuilt worden de fysiek- en verbaal-emotionele-ontwikkeling samengebracht. Dit doen we door doen (leren door te ervaren en te doen), denken (zelfreflectie) en praten (uitwisselen van ervaringen en gevoelens).

Alle trainingen beginnen we met een fysieke oefening (doen) om op deze manier uit het hoofd (denken) te komen. Tijdens het hele traject staat één ding centraal: zich richten op dat wat echt belangrijk voor ze is en te komen tot keuzes die van binnenuit komen en toch bij jezelf te blijven.

Voor meer informatie over Rots en Water ga dan naar www.rotsenwater.nl